• 250,-Kč hodinová sazba
  • 450,-Kč hodinová sazba 2x řemeslník
  • cena za hodinu je bez materiálu
  • možnost domluvit se na cenu za dílo
  • 15,-Kč za kilometr (autodoprava)
  • cena za malování je za m2, a to podle počtu nátěrů a druhu barvy