• 450,-Kč hodinová sazba
  • cena za hodinu je bez materiálu
  • možnost domluvit se na cenu za dílo
  • doprava 10kč/kilometr