• povolení kácení stromů,
  • povolení akce v dané oblasti,
  • ohlášení pálení,
  • zajištění kontejnerů